Stöd påskuppropet för flyktingamnesti

Sveriges Kristna Råd har tagit initiativ till det så kallade Påskupproret, där man kräver en allmän amnesti för asylsökande. Bland de organisationer som ställt sig bakom finns även vänsterpartiet.

Sveriges Kristna Råds påskupprop

VI SÖRJER över att barns bästa inte ges prioritet vid beslut om uppehållstillstånd i vårt land

VI VÄLKOMNAR ett domstolsförfarande som ger asylsökande ökad rättsäkerhet

VI UPPMANAR den svenska regeringen att inför ett nytt domstolsförfarande ge ”amnesti” åt alla dem som vägrats asyl i vårt land

VI KRÄVER att rätten till asyl återupprättas och utvidgas på ett sätt som är värdigt ett humant rättssamhälle

Styrelsen för Sveriges Kristna Råd

Läs mer om Påskupproret på SKR:s hemsida.

Av 0 312
%d bloggare gillar detta: