Skriv under mot atomkraft

Sedan början av hösten 2004 pågår i Europa en kampanj mot atomkraft. Avsikten är att i EU:s medlemsländer samla 1 miljon underskrifter mot utbyggnaden av atomkraft, för avveckling, för upphävandet av Euratomfördraget och för investeringar i förnybar energi och energibesparing.

Man kan underteckna appellen på den hemsida som upprätthålls av Atomstopp International-nätverket i Österrike: (Namninsamlingen avslutad)

Antalet 1 miljon underskrifter baserar sig på det förslag om upprättande av en konstitution (grundlag) för Europa som för närvarande genomgår en ratifikationsprocess i alla EU-medlemsländer.

ARTIKEL I-47

4. Ett antal unionsmedborgare, som uppgår till minst en miljon personer och som kommer från ett betydande antal medlemsstater, får ta initiativ till att uppmana kommissionen att, inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa medborgare anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa konstitutionen. Bestämmelser om de förfaranden och villkor som krävs för att lägga fram ett sådant medborgarinitiativ, däribland det minsta antal medlemsstater som de medborgare som lägger fram förslaget måste komma ifrån, skall meddelas i en europeisk lag.

Vi hoppas att ni undertecknar appellen och uppmanar vänner och bekanta att delta.

Den reaktor som man har beslutat att bygga i Finland; Olkiluoto-3, blir världens största reaktor. Kapaciteten uppgår till 1.600 MW och reaktorn är en prototyp som ännu aldrig byggts någonstans i världen. Reaktorn byggs bara ca 220 km österut från Gävle i Eurajoki som ligger vid Bottenvikens kust. Där kommer även slutlagret för högaktivt atomavfall att byggas.

Runt om i Europa har det nya reaktor-projektet kritiserats av många olika organisationer, som ett riskfyllt projekt, som kommer att öka avsevärt på den radioaktiva börda som vi överför på kommande generationer.

Ulla Klötzer, Kvinnor Mot Atomkraft – Finland
Lea Launokari, Kvinnor för fred – Finland
Anna-Liisa Mattsoff, Fortfarande Nej till atomkraft-rörelsen – Finland

Av 0 302
%d bloggare gillar detta: