Hur är det med integration i förskolan?

Kommunfullmäktige beslutade 1998 11 26 att inrätta en parlamentarisk grupp med syfte att ta fram ett integrationspolitiskt program för Flens kommun. Så skedde också. Programmet blev antaget 2002 03 27.

Stora krav ställs på personalens kompetens i sitt möte med invandrarbarnen och deras föräldrar. För att bidra till en gynnsam integration av barnen ställde den integrationspolitiska gruppen upp följande mål:

  • Personalen på förskolorna känner sig säkra i sin yrkesroll i mötet med invandrarbarn och deras föräldrar
  • Personalen på förskolorna har olika etnisk bakgrund
  • Invandrarbarnen finns på alla förskolor i kommunen
  • Språkträning sker metodiskt med hänsyn till barnens olika modersmål

I vilken utsträckning har dessa mål varit möjliga att realisera?

  • Vilket stöd och vilken kunskap har personalen fått för att kunna möta barn och föräldrar med olika etnisk bakgrund?
  • Hur stor del av personalen idag har en annan etnisk bakgrund än svensk och hur många olika etniska grupper finns bland barnen respektive personalen?
  • Finns invandrarbarn på alla förskolor i kommunen?
  • På vilket sätt sker språkträning an invandrarbarn?

 

Flen 2005 02 21

Elisabeth Molin (vänsterpartiet)

Av 0 297
%d bloggare gillar detta: