Nödvändigt att se över antalet skolor

Föräldrarna till barnen i Sigridslund vill göra skolan till en friskola. Anledningen är att de på så sätt vill försäkra sig om att skolan inte läggs ner.Vänsterpartiet i Flen har i Barn- och utbildningsnämnden ställt oss bakom förslag på nedläggning av skolan. Vi kommer också att ställa oss negativa till att skolan ombildas till friskola.Vi vill med den här insändaren förklara vårt ställningstagande.
Vi har förståelse för både barn och föräldrars önskemål att behålla skolan. Vi inser att det inte enbart är en fråga om undervisning, utan också om att behålla en levande landsbygd. Det har vi respekt för.

Vänsterpartiet har inga principiella motiv för att lägga ner små skolor på landsbygden. Vi har heller inga principiella skäl att gå emot en friskola som drivs som ett föräldrakooperativ i syfte att ge barnen en bra och nära undervisning. Nej, i den här frågan är våra motiv rent ekonomiska.

Flens kommun har stora underskott. En stor del av dessa ligger just inom skolor och förskolor. Någonstans måste pengarna sparas.

Flens kommun har redan infört större barngrupper i förskolorna, minskat på resurserna till barn med särskilda behov och skurit ner bland lärare och annan personal på såväl förskolor som skolor. Ända behöver vi spara mer. Vi tror inte det är rätt väg att gå att fortsätta försämra kvalitén inom skola och förskola. Vi vill istället se över antalet skolor i kommunen.

För oss handlar det om Sigridslund skola och om Lötenskolan/Söderskolan. Vår bedömning är att barnen i Sigridslund kan få en lika bra undervisning på någon annan skola. Vi tror även att det är möjligt att, i samband med en renovering av Söderskolan slå samman Löten och Söder.

Vi är medvetna om att vi inte vinner några politiska poäng bland föräldrar och personal genom dessa förslag av nedläggning/sammanslagning av skolor. Men vi tror att alternativet, ytterligare minskningar av personal inom skolor och förskolor, är ännu sämre.

Avslutningsvis vill vi framhålla att Vänsterpartiet generellt anser att det behövs mer pengar till hela vår offentliga sektor. I våra förhandlingar med regeringen slåss vi för ökade statsbidrag till kommuner och landsting. Och i konsekvensens namn aktar vi oss att gå till val på paroller om skattesänkningar.

Staffan Johnson, v, ledamot BU-nämnden
Lillemor Johanson, v, ersättare BU-nämnden

Av 0 233
%d bloggare gillar detta: