Bläddra arkiven

23 januari, 2003

Ang integrationspolitiska programmet

Till BU-nämndens ordförande, Lars Falk Socialnämndens ordförande, Ingrid Skeppstedt Kultur och fritidsnämndens ordförande, Nils Grönkvist Bygg, miljö och räddningsnämndens ordförande, Ingemar Virsén För snart ett år sedan antog Kommunfullmäktige [...]