Bläddra arkiven

januari 2003

Förslag till nytt arvodesreglemente

Det första påpekandet vi vill göra är att vi tycker det är mycket märkligt att vi ska skriva ett remissvar på ett uppdrag som förvaltningen officiellt ännu ej fått av fullmäktige. Även om man tror att saker ska gå likadant i fullmäktige som det [...]

Ang integrationspolitiska programmet

Till BU-nämndens ordförande, Lars Falk Socialnämndens ordförande, Ingrid Skeppstedt Kultur och fritidsnämndens ordförande, Nils Grönkvist Bygg, miljö och räddningsnämndens ordförande, Ingemar Virsén För snart ett år sedan antog Kommunfullmäktige [...]