Bläddra arkiven

september 2002

Ang. Ungdomens hus

Just pågår en namninsamling bland ungdomar i Flens kommun med kravet på ett ungdomens hus, t.ex. i gamla skjortfabriken. Det finns också en annan grupp som har börjat undersöka möjligheterna att anlägga en så kallad skatepark i någon del av [...]

ang ”Agenda Konkurrens”

Moderaterna i fullmäktige föreslår att kommunen inför en s k ”Agenda konkurrens”. Agendan är framtagen av Svenskt Näringsliv – f d Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF. Den innehåller fyra ”teser”/åtaganden som kommuner kan ställa sig bakom för [...]

Språktest – ett unket förslag

När Estland och Lettland för några år sedan ville införa språktester för de ryssar som sökte medborgarskap, så var alla de politiska partierna i Sverige mycket kritiska – även folkpartiet och moderaterna. Man ansåg att detta bara var ett sätt [...]