Motion om inrättande av ett IT-råd

Kommunen har de senaste åren gjort stora satsningar för att öka kompetensen och möjligheterna när det gäller användandet av IT. Hitills har det framförallt handlat om de rent tekniska lösningarna och utbildning av kommunens egen personal.

Men nu gäller det att ta nästa steg i utvecklingen och då handlar det mycket om att kombinera de tekniska lösningarna med politiska överväganden.

  • Hur kan kommunens IT satsningar inlämmas i näringslivsarbetet, t.ex. möjligheterna att driva företag på landsbygden?
  • Är det möjligt/önskvärt att öppna delar av kommunens datanät för allmänheten? För politikerna?
  • Hur utnyttjar vi på bästa sätt kommunens fasta koppling mot Internet? Ska kommunen tex. starta en egen WEB-server?
  • Det finns berättigade farhågor om att de som av olika skäl inte tillägnar sig den nya tekniken kommer att få allt svårare att hävda sig i samhället. Hur kan vi från kommunens sida motverka de stora risker som finns i den snabba IT-utvecklingen?

För att förbereda och underlätta besluten i sådana frågor vore det bra med ett IT-råd som kan fungera som bollplank för kommunens ansvariga. Ett IT-råd skulle t.ex. kunna bestå av kommunala tjänstemän, politiker, företrädare för näringsliv, fackföreningar, skolelever och folkrörelser.

Mot bakgrund av det här föreslår jag

att kommunfullmäktige beslutar inrätta ett kommunalt IT råd.

att kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om sammansättning och att formulera eventuella uppdrag till IT-rådet

Flen den 28 december 1995

Kaj Johansson, Vänsterpartiet

Av 0 295
%d bloggare gillar detta: