Browsing Tag

fixarmalte

Fixar-Malte blir kvar!

Vänsterpartiet fick faktiskt gehör för några av sina förslag. Fixar-Malte blir kvar och kommunen ska undersöka möjligheterna att anställa en energi- och klimatrådgivare och gå över till fria programvaror i datorerna, så kallad open source. [...]