Browsing Tag

finansiell samverkan

Försök med finansiell samverkan

Våra gemensamma resurser hanteras idag av många olika myndigheter, t.ex. kommuner, landsting, stat, försäkringskassa och arbetsförmedling. Detta leder till vissa problem i verksamhet och planering. Vad som är lönsamt för samhället i sin helhet, [...]