Browsing Tag

energiteknik

Satsa på miljö- och energiteknik!

Klimatförändringarna skulle kunna betecknas som vår tids ödesfråga. Utvecklingen går snabbt åt fel håll och bara de senaste åren har vi sett effekterna i form av stormar, översvämningar och extrem torka. Utsläppen från fossila bränslen är en av [...]

Flen år 2025 – en vision

Hur ser Flens kommun ut år 2025? Den frågan fick alla partier i kommunfullmäktige försöka besvara vid fullmäktiges möte i augusti. Vänsterpartiet valde att inte bara ägna sig åt önskedrömmar, utan försöka sätt in vår kommun i ett [...]

Fler jobb – bättre miljö

Flens kommun saknar idag en uttalad, sammanhållen och långsiktig näringslivsstrategi. Detta är ett stort problem när vi försöker locka nya företag till kommunen för att därigenom skapa nya arbeten. Om vi inte har någon näringslivsstrategi så kan [...]