Browsing Tag

atomkraft

Skriv under mot atomkraft

Sedan början av hösten 2004 pågår i Europa en kampanj mot atomkraft. Avsikten är att i EU:s medlemsländer samla 1 miljon underskrifter mot utbyggnaden av atomkraft, för avveckling, för upphävandet av Euratomfördraget och för investeringar i [...]