Browsing Tag

äldreomsorg

Höjd matkvalitet och lärartäthet

Avstå från att satsa 18 miljoner av flensbornas pengar på en tågtunnel i Stockholm. Gör istället en rejäl satsning på höjd kvalitet på maten till barn och gamla här i kommunen! Höj kommunalskatten med 50 öre. Använd pengarna till att höja [...]

Blind 92-åring nekas plats

En 92-årig man i Flens kommun nekas plats på särskilt boende. Han anses vara för frisk. Det är självklart absurt. Frisk eller inte; den som är 92 år ska själv ha rätt att bestämma var han eller hon vill bo. När Flens kommun antog sin [...]

Välfärd går före skatter

Regeringens skattesänkningar har ett obefintligt stöd hos folket. Det visar en opinionsundersökning från Sveriges kommuner och landsting, SKL. 93 procent av de tillfrågade väljer bättre kvalitet i äldreomsorgen före sänkt skatt. Siffrorna för [...]

Flen får ny äldreomsorgsplan

Flens kommun ska anta en ny plan för hur äldreomsorgen i kommunen ska utvecklas. Planen har nu varit ute till föreningar, partier och andra berörda för att få in synpunkter. Bättre mat, mer tid för fysiska aktiviteter och möjligheter att komma [...]

Mer till de äldre, men inget till barnen

I budgetdebatten föreslog vänsterpartiet 5 miljoner mer till barnomsorg och skola, samt 5 miljoner mer till äldre- och handikappomsorg. För att betala detta föreslog man också en skattehöjning med 50 öre, vilket innebär 100 kronor per månad för [...]

Flen ska vara en bra plats att leva på

Vår kommun ska vara en bra plats att leva på. Vi ska satsa våra resurser på att göra det trivsamt för de som redan bor här – då kommer andra också att vilja flytta hit. Det är vad vi har tagit fasta på när vi lagt våra förslag för kommunens [...]

Försvara välfärden!

Flens kommun håller på att genomföra en rekordsnabb minskning av antalet äldreomsorgsplatser. Man ska gå från 275 till 88 platser på fyra år. Pensionärer och anhöriga känner en stor oro, personalen sliter och går på knäna. Samtidigt har man [...]