Ang. Strategi mot rasism

Nyligen uppmärksammandes att kommunen har hyrt ut lokaler åt en rockgrupp med nazistiskt budskap. När affären kom ut i massmedia så sades kontraktet upp på grund av att bandet inte betalat hyran… Förutom att det är pinsamt [...]

Vidhåll konsultstopp

Jag reserverar mig mot personalutskottets beslut den 95.06.09 att nu påbörja rekryteringen av en ny PA-chef och att anlita konsultföretaget Dufva Ledarskap för rekryteringsarbetet. Enligt min mening strider personalutskottets beslut mot [...]

Försök med finansiell samverkan

Våra gemensamma resurser hanteras idag av många olika myndigheter, t.ex. kommuner, landsting, stat, försäkringskassa och arbetsförmedling. Detta leder till vissa problem i verksamhet och planering. Vad som är lönsamt för samhället i sin helhet, [...]

”Sparpaket” inom BU-förvaltningen

Vänsterpartiet vill lämna ett remissvar, trots att de politiska partierna inte är remissinstanser i detta ärende, p g a att partiet inte är representerat i BU-nämndens AU, och därmed inte på något annat sätt än detta kan delta i de förberedande [...]

Marknadens förtroende eller väljarnas?

Dagligen ifrågasätts om ”marknaden har förtroende” för regeringens politik. Efter den uppgörelse som socialdemokraterna och centern nu har presenterat, måste i varje fall arbetarväljarna fråga sig om de har något ”förtroende” för s-regeringen. [...]

Fler jobb – bättre miljö

Flens kommun saknar idag en uttalad, sammanhållen och långsiktig näringslivsstrategi. Detta är ett stort problem när vi försöker locka nya företag till kommunen för att därigenom skapa nya arbeten. Om vi inte har någon näringslivsstrategi så kan [...]