Killar och tjejers fritid

Ang. fördelning av kommunala medel till barns och ungdomars fritidsaktiviteter Kommunfullmäktige fattade under 1999 beslut om att bygga en ishall i kommunen. Beslutet gav upphov till funderingar kring hur stor del av de kommunala medlen som går [...]

Vänd befolkningsutvecklingen!

Under de senaste fyra åren har befolkningen i Flens kommun minskat med 564 personer. Det innebär att kommunen har förlorat femton miljoner kronor. Fortsätter utflyttningen i samma takt är vi ytterligare femton miljoner fattigare år 2003. De [...]

Ang kvinnolöner i Flens kommun

SKTF har i en rapport (8/96) undersökt löneskillnaderna mellan kvinnor och män i kommunal tjänst i samtliga Sveriges kommuner. Kartläggningen avser 1994-års löner och materialet bygger på uppgifter från Statistiska Centralbyrån. Materialet har [...]

Ang. Strategi mot rasism

Nyligen uppmärksammandes att kommunen har hyrt ut lokaler åt en rockgrupp med nazistiskt budskap. När affären kom ut i massmedia så sades kontraktet upp på grund av att bandet inte betalat hyran… Förutom att det är pinsamt [...]