Synliggör det lokala föreningslivet

Synliggör det lokala föreningslivet för barn och ungdomar! En av fördelarna med att bo på en liten ort är det blomstrande föreningslivet. Men det gäller att hitta rätt i föreningsdjungeln! För en liten förening kan det vara för kostsamt att [...]

Ang utvecklad demokrati i Flens kommun

”Demokratin har kommit lite på mellis.” De orden inleder Björn Elmbergs bok ”Dom där uppe – dom där nere” och är ett uttalande gjort av ett kommunalråd någonstans i Sverige. ”Demokratin har kommit lite på mellis. ” Valdeltagandet sjunker. [...]

Killar och tjejers fritid

Ang. fördelning av kommunala medel till barns och ungdomars fritidsaktiviteter Kommunfullmäktige fattade under 1999 beslut om att bygga en ishall i kommunen. Beslutet gav upphov till funderingar kring hur stor del av de kommunala medlen som går [...]

Vänd befolkningsutvecklingen!

Under de senaste fyra åren har befolkningen i Flens kommun minskat med 564 personer. Det innebär att kommunen har förlorat femton miljoner kronor. Fortsätter utflyttningen i samma takt är vi ytterligare femton miljoner fattigare år 2003. De [...]

Ang kvinnolöner i Flens kommun

SKTF har i en rapport (8/96) undersökt löneskillnaderna mellan kvinnor och män i kommunal tjänst i samtliga Sveriges kommuner. Kartläggningen avser 1994-års löner och materialet bygger på uppgifter från Statistiska Centralbyrån. Materialet har [...]