Motiverade inkomstklyftor?

Inkomstklyftorna ökar nu i allt snabbare takt. I Sverige minskade skillnaderna mellan de som har mest betalt och de som har minst, kontinuerligt fram till början på 80 talet. Sedan dess ökar skillnaden mellan de som har råd och de som inte har [...]

Rejäl arbetstidsförkortning!

Många anställda inom vård och omsorg arbetar idag deltid. De flesta är kvinnor. För dessa människor innebär deltidsarbetet, förutom en lägre inkomst, också en förlust av pension. Man talar om ”ofrivillig” deltid, och många kommuner och landsting [...]

Enda vägen ur uppgivenheten

Nu är det dags för budgetarbete. I kommunerna behöver barn och gamla omsorg, ungdomarna behöver utbildning, vägarna ska vara farbara och vattnet rent. Helst ska det finnas en mängd olika aktiviteter att välja på när man är ledig från skolan [...]

Stöd till misshandlade kvinnor?

Det pågår ett projekt i länet under namnet ”Samling Sörmland för kvinnofrid”. I projektet deltar de större kommunerna i Sörmland; Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Kvinnomisshandel är dock inte ett problem som begränsar sig till just större [...]

Köttpropaganda på skolorna?

Andelen unga som överger köttet för vegetarisk eller vegankost bara ökar. Det har fått köttbranschen att mobilisera sig. Därför inleder nu svensk köttindustri en kampanj riktad till unga, som säger att kött behövs i maten. Kampanjen kommer att [...]

Pengar är makt

Flens kommunfullmäktige har vid flera tillfällen diskuterat svårigheten att få igång ett fungerande ungdomsråd i Flen. Efter den senaste diskussionen slog det oss att vi börjat fundera i fel ända. Vi har fokuserat för mycket på formerna för [...]

Översyn av missbruksvården i Flen

Narkotikakommissionen slår i sitt slutbetänkande fast att drogkonsumtionen bland ungdomar ökar, att inställningen till droger är mer tillåtande bland ungdomar idag och att det förebyggande arbetet såväl som vården av kända missbrukare har stora [...]