Skolbudgeten på remiss!

Samtliga etablerade politiska partier säger sig vara oroade över det minskade politiska engagemanget hos medborgarna. Ett skäl till detta kan vara att medborgare sällan tillfrågas om sin mening mellan valen. Man hänvisas till att reagera på [...]

Ang. Ungdomens hus

Just pågår en namninsamling bland ungdomar i Flens kommun med kravet på ett ungdomens hus, t.ex. i gamla skjortfabriken. Det finns också en annan grupp som har börjat undersöka möjligheterna att anlägga en så kallad skatepark i någon del av [...]

ang ”Agenda Konkurrens”

Moderaterna i fullmäktige föreslår att kommunen inför en s k ”Agenda konkurrens”. Agendan är framtagen av Svenskt Näringsliv – f d Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF. Den innehåller fyra ”teser”/åtaganden som kommuner kan ställa sig bakom för [...]

Språktest – ett unket förslag

När Estland och Lettland för några år sedan ville införa språktester för de ryssar som sökte medborgarskap, så var alla de politiska partierna i Sverige mycket kritiska – även folkpartiet och moderaterna. Man ansåg att detta bara var ett sätt [...]

Motiverade inkomstklyftor?

Inkomstklyftorna ökar nu i allt snabbare takt. I Sverige minskade skillnaderna mellan de som har mest betalt och de som har minst, kontinuerligt fram till början på 80 talet. Sedan dess ökar skillnaden mellan de som har råd och de som inte har [...]