Bläddra kategori

Kommunalt

Äntligen samverkan

Tio år efter att vänsterpartiet i en motion föreslog att kommunen ska arbeta för finansiell samverkan beslutade kommunfullmäktige att Flen ska delta i en sådan samverkan mellan försäkringskassan, landstinget, länsarbetsnämnden och kommunerna i [...]

Vi behöver vår kvinnofridsplan nu!

Kommunfullmäktige har för flera år sedan beslutat att vi ska arbeta fram en kvinnofridsplan här i Flens kommun, men frågan har dragits i långbänk. Nu ville Lotta Finstorp vänta på en kvinnofridsplan som ska utarbetas i Katrineholm, men det höll [...]

Försvara välfärden!

Flens kommun håller på att genomföra en rekordsnabb minskning av antalet äldreomsorgsplatser. Man ska gå från 275 till 88 platser på fyra år. Pensionärer och anhöriga känner en stor oro, personalen sliter och går på knäna. Samtidigt har man [...]

Flen år 2025 – en vision

Hur ser Flens kommun ut år 2025? Den frågan fick alla partier i kommunfullmäktige försöka besvara vid fullmäktiges möte i augusti. Vänsterpartiet valde att inte bara ägna sig åt önskedrömmar, utan försöka sätt in vår kommun i ett [...]

Politiska diskussioner på jobbet

Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde behandlades en motion från Vänsterpartiet, där de krävde att kommunen ska ta bort alla restrektioner för politiskt arbete på arbetsplatserna. Läs motionen Vid kommunfullmäktiges sammanträde yrkar Kaj [...]