Bläddra kategori

Kommunalt

Flen får ny äldreomsorgsplan

Flens kommun ska anta en ny plan för hur äldreomsorgen i kommunen ska utvecklas. Planen har nu varit ute till föreningar, partier och andra berörda för att få in synpunkter. Bättre mat, mer tid för fysiska aktiviteter och möjligheter att komma [...]

Kvinnofrid var god dröj…

För snart 10 år sedan lade centerpartisten Johan Hammarqvist en motion om att Flens kommun borde utarbeta ett kvinnofridsplan. Motionen bifölls och vid senaste fullmäktige skulle så äntligen planen klubbas igenom. Men istället för att diskutera [...]

Gör något åt bilvraken

Problemet med felparkerade och övergivna skrotbilar i Flens kommun har orsakat en märklig debatt. Senaste exemplet är John Dahlin, moderat fullmäktigeledamot(!), som menar att kommunal parkeringsövervakning kan leda till att det bildas [...]

Socialdemokraterna valde A2000

Det står nu klart att socialdemokraterna och A2000 tar över styret av Flens kommun den kommande mandatperioden. Efter valet påbörjades förhandlingar mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. Det visade sig att dessa tre partier [...]

Skebokvarnsgårdens framtid

Hur blir det med Skebokvarnsgårdens framtid? Hur ser de olika partierna på frågan, ska gården säljas eller finns det möjlighet att få hyra den? Dessa och andra frågor ville ett antal oroliga skebokvarnsbor ha svar på från de politiska partierna [...]