Bläddra kategori

Kommunalt

Gör politiken mer politisk

Remissvar från vänsterpartiet på kommunens utredning om ny politisk organisation Politik genomsyrar våra liv. Politik angår oss alla. Politik är alltför viktigt för att överlämnas till ett fåtal ”experter”. Därför välkomnar Vänsterpartiet den [...]

Var tog cheferna vägen?

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Berglöv Ang folkhälsoarbetet i Flen Arbete för en bättre folkhälsa ska genomsyra allt arbete i Flens kommun och finnas som ett naturligt inslag i alla nämnder och förvaltningar. På den [...]

Höjd matkvalitet och lärartäthet

Avstå från att satsa 18 miljoner av flensbornas pengar på en tågtunnel i Stockholm. Gör istället en rejäl satsning på höjd kvalitet på maten till barn och gamla här i kommunen! Höj kommunalskatten med 50 öre. Använd pengarna till att höja [...]

Pulsen viktig för äldre i Flen

Efter mer än 10 år läggs nu busslinjen “Pulsen” ned. Syftet med Pulsen har varit att erbjuda ett alternativ för sjukresor och därmed angöra vårdcentraler och lasarett. Men nu är det slut. Pulsen läggs ner, trots protester från [...]

I ett kök ska man kunna laga mat!

Det är klart man ska kunna laga mat i köket på det nya äldreboendet! Det hävdade Lillemor Johansson (v) i ett mycket uppskattat anförande på fullmäktigemötet den 26 mars. Och flera ledamöter höll med, jättebra inlägg Lillemor, menade såväl [...]

Fixar-Malte blir kvar!

Vänsterpartiet fick faktiskt gehör för några av sina förslag. Fixar-Malte blir kvar och kommunen ska undersöka möjligheterna att anställa en energi- och klimatrådgivare och gå över till fria programvaror i datorerna, så kallad open source. [...]

Högerpolitiken är hotet

Det sägs att det här är en svag budget. Den ger nämligen inget ekonomiskt överskott. Jag kan naturligtvis hålla med om att det hade varit trevligare med en större marginal, men absolut inte till priset av personalnedskärningar och försämrad [...]