Bläddra kategori

Debatt

Svar på EK:s ledare 060608

I Flen behöver vi ett par hundra nya jobb, bara inom den kommunala verksamheten. Det är resultatet av en genomgång som Vänsterpartiet har gjort. EK:s ledarskribent (060608) dömer ut förslaget som orealistiskt. Tvåhundra nya jobb i vår kommun kan [...]

200 nya kommunala jobb i Flen

Varje lärare i Flen vet att det behövs fler vuxna i skolan. Varje småbarnsförälder vet att barngrupperna på våra dagis är för stora. Varje person som söker hemtjänst eller vård vet att personalbristen är skriande. Om vi ska tillgodose de behov [...]

Inga nazister i vår kommun!

En ensam nazist ställer upp till valet i Flens kommun. Det borde inte oroa. De förvirrade människor som seriöst tror att människovärde sitter i hudfärg, de är försvinnande få. Vem kan ta en person på allvar som tror att de långa vintrarna ger [...]

Fler jobb genom diskriminering?

Ändamålet helgar medlen, tycks Johan Hammarkvist (c) och Roger Tifense (c) resonera, i sitt svar till mig. Ungdomsarbetslösheten ska bekämpas genom att ungdomar inte ska ha rätt till samma anställningsskydd som oss vuxna. Problemet är bara att [...]

Öka inflytandet för elever och föräldrar

Nu har kommunfullmäktige bestämt att skolor i Flen kan vara både kommunala skolor och friskolor på samma gång. Kommunala friskolor, heter det. I praktiken innebär det att skolorna fortfarande styrs av kommunens regler men att föräldrarnas [...]

Föreslår att ungdomar ska diskrimineras

Det politiska hyckleriet har fått ett ansikte. Först säger Maud Olofsson (centerpartiet) att ”För mig finns ingen viktigare uppgift än att ge barn och unga framtidstro. De ska känna att de är viktiga och behövda och få en chans att flytta [...]

Kvinnor har sämre arbetsvillkor

Enligt den nya LO-rapporten Arbetsmiljön 1991–2003, Klass och kön, har arbetsmiljön försämrats inom både industrin och offentlig sektor sedan början av 1990-talet. Den nya LO-rapporten visar att kvinnliga arbetare genomgående har sämre villkor i [...]