Bläddra kategori

Debatt

Fattiga får trösta sig med pigavdrag…

Mer än var fjärde ensamstående mamma är fattig! Tänk en sån tur att hon i alla fall får göra skatteavdrag för städhjälpen… Skämt åsido – vi har väl alla haft på känn vilka det är som utnyttjar avdraget för hushållsnära tjänster. [...]

Krisen kräver samhällsansvar

Kommuner och landsting befinner sig i ett nödläge. Här i Sörmland brottas landstinget med mycket stora ekonomiska problem. Länets kommuner kämpar med ekonomin, besparingskraven ökar och nästa steg blir uppsägningar av personal. Försämringar i [...]

Blind 92-åring nekas plats

En 92-årig man i Flens kommun nekas plats på särskilt boende. Han anses vara för frisk. Det är självklart absurt. Frisk eller inte; den som är 92 år ska själv ha rätt att bestämma var han eller hon vill bo. När Flens kommun antog sin [...]

Stoppa FRA-lagen

Ska vi slå vakt om det öppna samhället genom att avskaffa det? Kampen mot terrorism och hoten mot det öppna samhället tar sig ibland absurda uttryck. Den 17 juni röstar Sveriges riksdag om ett förslag från den borgerliga regeringen om att införa [...]

Välfärd går före skatter

Regeringens skattesänkningar har ett obefintligt stöd hos folket. Det visar en opinionsundersökning från Sveriges kommuner och landsting, SKL. 93 procent av de tillfrågade väljer bättre kvalitet i äldreomsorgen före sänkt skatt. Siffrorna för [...]

Miljö och porr

Polarisarna smälter och havshöjningen hotar hela länder med översvämning. Klimatkrisen har gjort miljöfrågorna högaktuella och beslutsfattare över hela världen brottas med hur de ska kunna minimera negativ miljöpåverkan. Men stilla flyter ån i [...]

Landstinget viktigt för sörmlänningarna

Landets regering har genomfört en skattesänkning för höginkomsttagare på 70 miljarder. Detta får naturligtvis konsekvenser för den gemensamma välfärden och inte minst landstingets verksamhet i Sörmland. Landstingets verksamhet är oerhört viktig [...]