Bläddra kategori

Debatt

Riv lagen – splittra inte familjer

Vänsterpartiet Flen har skrivit Öppet Brev till riksdagsledamöter från Sörmland Den 21 juni kommer du att rösta om en lag som innehåller en helt ny flyktingpolitik. Lagen medför en rad försämringar för människor som befinner sig i en desperat [...]

Vem ska skydda oss när polisen inte kan?

Idag hade vi besök av nazisterna i SMR i Flen. SMR är Sveriges absolut våldsammaste nazistorganisation. Sju av deras medlemmar dömdes till exempel för anfallet mot en anti-rasistisk demonstration i Kärrtorp. Attacken genomfördes utan hänsyn till [...]

Stoppa könsstympningarna!

Nyligen uppmärksammades att över 60 flickor i Norrköping har könsstympats. Även om det i efterhand har visat sig att det handlar om nyanlända och det inte finns några konkreta misstankar om att detta förekommer i Sverige, så har uppgifterna har [...]

Därför vill vi inte ha krig!

Solidariteten med världens folk och kampen för fred och mänskliga rättigheter är en av de viktigaste frågorna för Vänsterpartiet. Vårt arbete för en generös flyktingpolitik, mot krig och ockupation och för en rättvis värld är en grundbult i [...]

Jämlika samhällen är bättre – för alla!

Vad är det som kännetecknar ett gott samhälle? Vad gör att vi människor mår bra och kan leva goda liv? ”Det viktiga är ekonomisk tillväxt! Att inkomstskillnaderna ökar är ju synd, men det är inget större problem så länge alla får ökad köpkraft.” [...]

Höjda löner på vinsternas bekostnad

Ibland säger bilder mer än 1000 ord. Titta till exempel på den här grafen här bredvid, som visar utvecklingen i 15 EU-länder. En allt mindre del av det totala ekonomiska utrymmet går till löner (och en allt större del går alltså till vinster). [...]