Hemlagad mat som äts gemensamt i hemtjänsten

Hemlagad mat som äts gemensamt i hemtjänsten

Motion angående ökad matkvalitet för personer som har hemtjänst i Flens kommun.

I den nationella kvalitetsundersökningen KKIK framkom att omsorgstagarna i stort var nöjda med det stöd de fick av hemtjänsten, särskilt nöjda var de med personalens bemötande. Vad de inte var nöjda med var maten.

I dag sker distribution av lunchlådor till de som beviljats denna insats, från ett privat företag, för tillfället Salt och Peppar. Alla luncher är näringsberäknade och det finns ett par alternativ att välja på. Matlådorna distribueras 1 gång/vecka utom i de fall omsorgstagaren behöver hjälp för att öppna, värma eller inta maten. För detta betalar brukarna 52 sek /lunch.

Flera kommuner i Sverige har återgått till att hemtjänstpersonal lagar mat i omsorgstagarens hem. I Mörbylånga lagas maten av hemtjänstens personal sedan fem år tillbaka. Även Borgholm har genomfört detta sedan ett knappt år. Där har man positiva erfarenheter. Det är lättare att individanpassa måltiderna efter vårdtagarens vanor och behov. Det innebär flera sinnesintryck som stimulerar aptiten, när det doftar nylagad mat. Arbetet hos omsorgstagarna har organiserats om för att få mer sammanhållen tid. ”Kostnadsmässigt har det gått på ett ut men medfört en kvalitetsförbättring.” säger Catarina Pettersson, ekonom i Mörbylånga kommun. (Kommunalarbetaren 3/2015) Nöjdheten hos brukarna har ökat sedan detta arbetssätt infördes. Viss utbildning behöver ges innan införande av mera hemlagad mat.

Många äldre med funktionsnedsättningar kan känna sig ensamma och isolerade i sina hem. Gemenskap är hälsofrämjande. En målsättning bör vara att Flens kommun verkar för fler möjligheter för äldre att äta tillsammans.

Förslag till beslut

att Socialnämnden i samråd med BU-nämnden och Måltidsservice påbörjar ett arbete för att skapa förutsättningar för att flera måltider lagas av hemtjänstpersonal till de personer som har hemtjänst.

att Socialnämnden ombesörjer att en inventering av lämpliga lokaler görs och att en brukarundersökning genomförs för att se vilket intresse som finns för gemensamma måltider.

Flen 2015-03-25
För vänsterpartiet
Felicia Rydstedt
Kaj Johansson
Ahmed Dahir Yussuf

Av 0 2159
%d bloggare gillar detta: