Mångfald och integration

_DSC0056 kopieraFlens kommun har tagit emot många flyktingar och invandrare. Det är vi stolta och glada över. Det ska vi fortsätta med.

Men vi måste bli mycket bättre på integration, att skapa möten mellan svenskar och invandrare, att leva tillsammans med våra likheter och olikheter. Sammanhållning och gemenskap ska vara målet.

Framförallt behövs det fler bostäder som är anpassade efter människors behov, fler arbeten och bättre möjligheter till utbildning och samhällsservice.

Här presenterar vi vår politik på några av de områden som har betydelse för integration.

Fler i arbete!

DahirAtt kunna försörja sig själv är ett självklart mål för de flesta, men många invandrare behöver ett bättre stöd för att kunna komma in på arbetsmarknaden.

Att minska arbetslösheten är i första hand en fråga för rikspolitiken, men kommunen kan ändå göra en hel del. Detta vill vi göra i Flens kommun.

 • Kommunen ska anställa fler personer med annan etnisk bakgrund än svensk. Att kunna tala flera språk ska ses som en merit.
 • Arbeta för att gymnasiet ska erbjuda körkortsutbildning för alla elever, så att de lättare kan få arbete.
 • Kommunen ska arbeta för att arbetsförmedlingen erbjuder fler personer arbetsmarknadsutbildning, t.ex. körkort, för att komma ut på arbetsmarknaden.
 • Fortsätta att erbjuda praktikarbetsplatser för de som går på försörjningsstöd. Det sparar kommunen pengar på, samtidigt som fler får arbete och kan försörja sig själva. (Elevstödjare, tolkförmedlare, bovärdar etc.)

Skola för alla

thereseSkolorna i Flens kommun har bekymmer med för låga resultat. Vi vill att svenska barn ska gå i samma skola som invandrarbarnen.

 • Bygg en ny låg- och mellanstadieskola, slå samman Söderskolan, Lötenskolan och Nybbleskolan.
 • Satsa på personalfortbildning, utveckla pedagogiska arbetssätt för att stötta barn med annan etnisk härkomst. Ta tillvara på mångfalden.
 • Flerspråkiga elevassistenter som kan hjälpa eleverna under lektioner och på raster.
 • Alla barn ska ha rätt till avgiftsfri läxhjälp i skolan. Stöd till läxläsning på hemspråk.

Bostad

FranciscoMånga familjer i Flen behöver större lägenheter. Vänsterpartiet driver den här frågan hårt i bostadsbolaget och kommunen.

En lösning skulle kunna vara att slå samman flera mindre lägenheter, eller att bostadsbolaget hyr ut villor.

Alla människor har rätt till en bostad, även de som drabbas av arbetslöshet och tvingas leva på försörjningsstöd. Därför måste reglerna för vem som får teckna ett hyreskontrakt ändras.

 • Vänsterpartiet kommer att arbeta hårt för fler större bostäder.
 • Ändra uthyrningsreglerna så att även försörjningsstöd räknas som inkomst.
 • Vid anställning av nya bovärdar, städare och andra liknande jobb, ska det räknas som en merit att bo i området och tala flera språk.

Social service

ShukriMånga invandrare behöver stöd i samband med besök på vårdcentralen, försäkringskassan, skatteverket och andra myndigheter. Kommunen hade för länge sedan en tolkförmedling och den verksamheten borde startas igen. Naturligtvis måste själva tolkuppdraget utföras av proffessionella tolkar, men att förmedla tolkar kan skötas av egen flerspråkig personal.

 • Starta tolkförmedling.
 • Kommunen ska verka för att försäkringskassan, skattekontoret och andra myndigheter har öppet minst en dag per vecka i Flen.

Vi menar allvar!

ingerVänsterpartiet arbetar hela tiden med att förbättra villkoren för invandrare – inte bara när det är val. Vi påverkar de kommunala besluten och vi engagerar oss direkt i människors problem och försöker hjälpa till.

Vi har många medlemmar från andra länder, t.ex Somalia, Palestina, Iran, Syrien, Chile, Brasilien, Guatemala och Indonesien.

Vi deltar aktivt i lokalt antirasistiskt arbete för sammanhållning och gemenskap, mot rasism och främlingsfientlighet. Vi arbetar aktivt med att förbättra kvinnors situation, jämställdhet är viktigt för oss.

För oss är sammanhållning, solidaritet och gemenskap mer än vackra ord – det är något vi gör i praktiken! Men för att få genomslag för vår politik behöver vi bli fler medlemmar och vi behöver fler röster.

Välkommen du också!

Av 0 1289
%d bloggare gillar detta: