Kallelse till årsmöte

Kallelse till Vänsterpartiet Flens årsmöte 2014
Lördag den 1 mars, klockan 13.00, på Partilokalen

Efter mötet bjuder partiföreningen på middag. Beräknad tid 17.00.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av presidium (ordförande, sekreterare, justerare)
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse
 6. Kommungruppens verksamhetsberättelse
 7. Rapport från landstingsgrupp
 8. Övriga rapporter
 9. Ekonomisk berättelse
 10. Revisorernas berättelse
 11. Frågan om ansvarsfrihet
 12. Inkomna motioner
 13. Förslag till verksamhetsplan
 14. Förslag till budget
 15. Val
  a) ordförande
  b) ledamöter
  c) ersättare
  d) revisorer
  e) valberedning
 16. Utvärdering av majoritetssamarbetet den gångna mandatperioden
 17. Diskussion om lokal valplattform
 18. Fastställande av vallista för kommunalvalet
 19. Årets pris
 20. Övriga frågor
 21. Avslutning

Har du något förslag?
Alla medlemmar har rätt att lämna förslag till årsmötet i form av motioner. Dessa ska ha kommit in till föreningen en vecka innan årsmötet. Behöver du hjälp med att skriva en motion så hör av dig, vi i styrelsen hjälper gärna till.

Nomineringar till ny styrelse lämnar du till valberedningens sammankallande som är Veikko Mäkinen (tel 141 63). Nomineringar till Årets pris gör du till styrelsen, [email protected]

Alla möteshandlingar kommer att delas ut på årsmötet.

Välkommen!

Mvh / Kaj Johansson, ordförande

Av 0 544
%d bloggare gillar detta: