Privatiserad äldreomsorg i Flen? Nej tack!

Teckning

Klicka på bilden för att förstora

Privatisera äldreomsorgen i Flen! Det föreslog flera av de borgerliga partierna på fullmäktiges budgetdebatt.

Hade det inte varit för de färska skandalerna med Caremas äldreboenden, så hade väl ingen blivit särskilt förvånad.

Desto mer förvånade ögonbryn höjdes när Kaj Johansson (v) påbörjade följande inlägg i debatten.

______

Jag är inte omöjlig. Jag kan visst tänka mig privatiseringar – under förutsättning att dessa villkor är uppfyllda:

  1. Att det finns en stark folklig opinion som efterfrågar en privatisering.
  2. Att man kan se tydliga ekonomiska och kvalitetsmässiga fördelar med en privatisering, som inte går att uppnå om verksamheten är kvar i offentlig regi.
  3. Att det inte leder till sämre arbetsvillkor för personalen. Svenska kollektivavtal ska gälla.
  4. Att inga skattepengar går till vinstutdelning till ägare, utan återinvesteras i verksamheten.
  5. Att meddelarfriheten för anställda och brukare gäller fullt ut.
  6. Att verksamheten bedrivs i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
  7. Att den aktuella privatiseringen inte bidrar till segregation.
  8. Att verksamheten är helt transparent och öppen för utvärdering och kontroll.
  9. Om det uppdagas problem och missförhållanden, så ska kommunen omedelbart kunna ta tillbaka verksamheten.

Det här är ju saker som vi egentligen alla borde vara överens om.

Men, om det trots allt är någon som vill genomföra privatiseringar ändå – utan att dessa villkor är uppfyllda – så skulle jag gärna vilja höra vilka av dessa villkor som inte är så viktiga…?

 

Av 0 965
%d bloggare gillar detta: