Genombrott för energi- och miljö i Flens kommun!

Kraftvärme kallas det när el och värme produceras samtidigt.

Klicka på bilden för att förstora.

Flens kommun ska under nästa år göra en rejäl satsning på att förbättra sitt arbete med miljö- och energifrågor. Kaj Johansson (v) presenterade majoritetens förslag som också blev fullmäktiges beslut.

————————–

Jag tänker tala lite om energi- och miljö.

Flens kommun har ju legat dåligt till i jämförelser av kommunernas miljöarbete.

Det är naturligtvis inte bra, men nu är det en ny majoritet som styr den här kommunen. Tillsammans har vi inom (s)+(a2)+(v) enats om några konkreta och betydelsefulla saker, som verkligen höjer ambitionsnivån på miljöområdet.

Flens kommun och dess bolag gör varje år av med ungefär 14 GWh elenergi. Det innebär en kostnad på ungefär lika många miljoner. Drygt!

Det handlar alltså om ganska stora pengar, som det verkligen finns behov för på annat håll. För varje miljon vi lyckas spara på elanvändning så har vi en miljon mer att lägga på kommunala nyttigheter.

Dessutom bidrar vi till en bättre miljö.

En kommun som vår är naturligtvis väldigt beroende av trygg och säker elförsörjning. Vi använder el för gatubelysning, skolor, äldreboenden, förskolor, fritidsanläggningar, industrifastigheter och inte minst stadshuset.

2009 fördelade sig förbrukningen ungefär på följande sätt:
Bostadsbolaget

4,5 GWh

Gatubelysning

1,4 GWh

Kommunala fastigheter exkl Hammarvallen

6,8 GWh

Hammarvallen

1,5 GWh

Summa förbrukning

14,2 GWh

Med tanke på hur mycket verksamhet det handlar om, så står Hammarvallen för en helt galet stor andel av den totala konsumtionen. Och här talar vi alltså bara om elkonsumtion. Övrig energikonsumtion ligger utanför detta.

Därför kommer vi att lägga ett särskilt fokus på Hammarvallen, när det gäller de energisparåtgärder vi nu ska vidta.

Den billigaste och miljöbästa kilowattimmen är naturligtvis den vi lyckas spara in helt.

Men vi kan också sänka våra kostnader och miljöbelastning genom att själva börja tillverka förnyelsebar el.

Kommunens tjänstemän har tidigare räknat på de ekonomiska förutsättningarna av att kommunen investerar i vindkraft och därigenom får möjlighet att köpa billig förnyelsebar elenergi. Även de ekonomer som från början var ganska skeptiska, blev ganska snart väldigt positiva till investeringen.

I dagsläget är det något oklart med skattereglerna, men oavsett detta så är det ekonomiskt väldigt attraktivt. Enligt beräkningarna så kan kommunen spara så mycket som 5 miljoner per år, på en sådan investering.

Nu finns det också ett annat förslag som också verkar oerhört lovande, och det handlar om att istället för vindkraft investera i kraftvärme, när nuvarande fjärrvärmeanläggning behöver bytas ut.

Vilket av de här alternativen vi ska välja, kan vi inte svara på idag. Det får istället det särskilda uppdraget som vi föreslår i budgeten utvisa.

————————————————

Särskilt uppdrag

Kommunfastigheter AB får i uppdrag att, i samråd med övriga kommunägda bolag, undersöka möjligheterna att påtagligt reducera kommunens energiförbrukning, och då särskilt fokusera på en total översyn av energianvändningen vid Hammarvallen.

Kommunfastigheter AB får i uppdrag att, i samråd med övriga kommunägda bolag, undersöka förutsättningarna för att genom investeringar i egen produktion av förnyelsebar el, t.ex. vindkraft eller kraftvärme, sänka kommunens kostnader för el, samt att återkomma med förslag till beslut.

Av 0 1073
%d bloggare gillar detta: