Rädda psykiatrin! Riv upp beslutet om nedläggning!

Öppet brev till Åsa Kullgren och landstingspolitikerna

Ompröva beslutet om nedläggning av psykiatrinLandstingets beslut att lägga ner den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Flen, vilar på ett helt undermåligt beslutsunderlag och måste därför rivas upp.

  • En nedläggning ger inga besparingar förrän tidigast om 2 år.
  • Det finns ingen konsekvensanalys eller riskanalys värd namnet.
  • Dessutom drabbar beslutet en mycket utsatt grupp på ett helt orimligt sätt.

Motivet till nedläggningen sägs vara landstingets akuta ekonomiska problem. Nu har det dock visat sig att nedläggningen tidigast kan ge några ekonomiska effekter om 2 år, eftersom det inte finns plats på Kullbergska i dagsläget. Det blir helt enkelt inte den snabba besparing man var ute efter.

Det beslutsunderlag som politikerna hade att ta ställning till, var helt undermåligt och saknade bland annat en seriös konsekvens- och riskanalys. Nu har man dock beslutat att ta fram en riskanalys, EFTER att beslutet är fattat. Sällan har väl det gamla talesättet att ”det är som att slänga in jästen efter brödet”, passat så bra.

Nedläggningen kommer framförallt att drabba de svårast sjuka patienterna. Många av dem har svårt att överhuvudtaget ta sig upp ur sängen på morgonen, än mindre sätta sig på en buss till Katrineholm flera gånger i veckan under lång tid. Nedläggningen drabbar just den patientgrupp som är allra mest beroende av närhet till vården.

När jag talar med enskilda landstingspolitiker om den här frågan så blir bilden tydlig. Många ångrar sig och känner sig vilseledda av ett dåligt beslutsunderlag. Inte minst därför är det så otroligt viktigt att inte låta det gå prestige i den här frågan.

Riv upp beslutet om nedläggning av den psykiatriska öppenvårdsmottagningen.

Kaj Johansson
vänsterpartist i Flen

Av 0 566
%d bloggare gillar detta: