En sammanhållen regiontrafik i offentlig regi

Bild: Sammanhållen regiontrafik i offentlig regi

Vi i Vänsterpartiet är mycket oroade över kollektivtrafikens framtida utveckling. I fokus för våra bekymmer står de villkor som den spårbundna trafiken verkar under på grund av flera samverkande faktorer.

Avreglering/privatisering: Den spårbundna trafiken visar nu med all önskvärd tydlighet att  avregleringen  medför stora problem och därmed kostnader.  Privata intressen trafikerar lönsamma sträckor på de tider då flest resenärer åker, oftast till och från arbetet. Olönsamma  sträckor minskar eller försvinner från deras perspektiv.

Överskottsmål/besparingskrav: Sedan 1990-talet har man konsekvent sparat på underhåll, inköp av nya tåg, spår, växlar och kontaktnät. Detta visar sig i dag genom ett snart katastrofalt tillstånd av infrastrukturens renoveringsbehov.

Investeringsbehov: Antalet resande i tågtrafiken har idag ökat sedan 1990-talet. Idag präglas stora delar av Mälardalsregionen av en närmast katastrofal spårbrist. Detta leder till flaskhalsar, till ett större slitage på infrastrukturen och brist på underhållstid (den tid underhållspersonalen har till förfogande till reparationer och underhåll).

Flera operatörer/verksamhetsområden: Privatiseringar och avregleringar innebär flera operatörer, såväl  internt (inom ett bolag, t ex upphandling av tjänster m m) och externt (flera bolag som konkurrerar inom samma verksamhetsområde och med varandra). Man vill utnyttja de fordon man har maximalt. Detta gäller såväl fordon som infrastruktur. Ur ett marknadsperspektiv är det här självklarheter, men lika uppenbart är det att det krockar med ett långsiktigt perspektiv.

Därför kräver vi i Vänsterpartiet att man satsar på den spårbundna trafiken ur ett långsiktigt och samhällsinriktat perspektiv genom en regional tågtrafikplan.  Det kommer att ge oss ökad livskvalitet genom fler och bättre resmöjligeter, både till och från mindre orter, samt en bättre miljö genom minskning av biltrafiken och minskade utsläpp . Satsa rätt, satsa på en sammanhållen regionaltrafik i offentlig ägo och offentlig regi.

Uttalande antaget av
Vänsterpartiet  Sörmlands årskonferens
Åsa folkhögskola den 19 mars 2011

Av 0 369
%d bloggare gillar detta: