Rödgrön regering – bättre för Flen!

Rödgröna partiledareDet har snart gått fyra år med den borgerliga alliansen i regeringsställning. Det har varit fyra år som satt djupa spår i människors vardag. Vi har sett skillnaderna i människors livsvillkor öka med förfärande hastighet.

Regeringens skattesänkningspolitik leder till en allt högre grad av avgiftsfinansiering av välfärdstjänster. Det som skulle kunna vara gratis eller kosta en mindre summa genom att vi gemensamt tar ansvar för kostnaderna via skattsedeln blir nu allt dyrare för dem som har behov av hjälp, stöd och samhällsservice. Skattesänkningar har bland annat bekostats av höjda a-kasseavgifter och genom att stora grupper kastats ut ur sjukförsäkringen.

Arbetsrätten urholkas och tillfälliga och otrygga anställningar blir allt vanligare, framförallt för ungdomar. Trettio procent av Sveriges unga går idag arbetslösa – vi är ett av de länder i Europa som har den högsta ungdomsarbetslösheten.

Privatisering och utförsäljning görs av tidigare gemensamt ägda och drivna verksamheter – skolor, apotek och nu senast bilprovningen. Vi ser stora utbildningsföretag kassera in skattemedel i form av skolpeng från kommunerna – pengar som sedan går till utdelningar till aktieägarna i företagen. Centerpartiet har aviserat en försäljning av Vattenfall om partiet får fortsatt mandat att vara med och styra Sverige.

En rödgrön regering kommer att lägga om kursen. Ett rödgrönt samarbete kommer att börja återuppbyggnaden av ett solidariskt och jämställt samhälle – ett Sverige för alla, inte bara för de som har råd. Ett Sverige som slår vakt om välfärd för alla efter behov, gemensamt finansierat efter förmåga.

En rödgrön valseger innebär bl a

  • Tolv miljarder mer till kommunerna i generella statsbidrag. Det innebär 24 miljoner för Flen – 60 nya lärare t ex.
  • Stora satsningar på infrastruktur – 101 miljarder fram till 2021. De tågstopp och förseningar vi drabbats av i flera år – sommar som vinter – beror till stor del på bristande underhåll. En rödgrön regering satsar på en upprustning av tågen.
  • En utbyggd kollektivtrafik. En rödgrön regering lägger in en särskild pott med nio miljarder kronor för satsningar utanför de största regionerna med fokus på jobb, klimat och kollektivtrafik.
  • En miljard till kommunerna – ca två miljoner till Flen – för att möjliggöra fler heltidstjänster i offentlig verksamhet.
  • En kvalitetssatsning på förskolan på en miljard kronor med start 2011 för att bland annat åstadkomma mindre barngrupper.

Rösta för ett jämlikt och rättvist Sverige och ett Flen för alla – rösta rödgrönt 19 september.

Jan-Erik Larsson, ordförande Socialdemokraterna Flen
Lillemor Johansson, ordförande Vänsterpartiet Flen
Robert Nordgren, ordförande Miljöpartiet Flen

Av 0 505
%d bloggare gillar detta: