Heltid en rättighet – deltid en möjlighet

Heltid en rättighet - deltid en möjlighetFörra veckan ordnade Kommunal en debatt med de lokala politiska partierna. En av de frågor som kom upp var den ofrivilliga deltiden som många anställda, framförallt kvinnor, tvingas till. Vid debatten stod det klart att både sossar och folkpartister delar vänsterpartiets uppfattning. Det finns alltså goda möjligheter att få igenom ett sådant förslag, och därför lämnar vänsterpartiet nu in en motion i frågan.

————

Motion till kommunfullmäktige i Flen

Heltid en rättighet – deltid en möjlighet

Ofrivilligt deltidsarbete är en orättvisa som sitter i livet ut. Det ger inte bara en lägre inkomst under de år man är aktiv i arbetslivet – det ger dessutom en lägre pension för de som inte får arbeta i den utsträckning de själva skulle vilja.

Ofrivilligt deltidsarbete är också en fråga om jämställdhet. Det är i de kvinnodominerade yrkena vi hittar deltiderna – vården, omsorgen och lokalvården t ex.

Heltidsarbete bör vara norm, med deltidstjänst som en möjlighet för de som så önskar. Vi kan börja med de anställda i Flens kommuns verksamheter.

Vänsterpartiet föreslår att Kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt personalkontoret att ta reda på hur många av de deltidsanställda i kommunen som önskar gå upp i arbetstid

att sätta samman en planeringsgrupp som utarbetar ett förslag till organisation där vi tillgodoser önskemålen hos de som önskar utökad tjänstgöring

att de tillsvidaretjänster kommunen fortsättningsvis utannonserar ska vara heltidstjänster

Flen 2010-09-14
För Vänsterpartiet
Kerstin Soläng och Kaj Johansson

Av 0 1111
%d bloggare gillar detta: