Rockcity 2.0 – En rejäl satsning på unga i Flens kommun

I början på 80-talet kallades Flen för ”Rockcity”, även bland många ungdomar från andra kommuner. Många var stolta över att komma från Flens kommun. Det var kanske inte världens vackraste tätort, men det hände saker här, det fanns en skaparkraft och en känsla av att det mesta faktiskt är möjligt. Visst var det många som flyttade för att plugga på andra håll, men många hade positiva minnen av sin uppväxt och har därför kommit tillbaka.
Nu är det hög tid att göra en verklig kraftsamling för att återskapa den känslan. Vi måste satsa på Rockcity 2.0 – något nytt som ger våra ungdomar en positiv bild av den kommun de växer upp i.

Arbete
Arbete är grundläggande. Ett jobb skapar en känsla av meningsfullhet, att känna att man behövs, att tillhöra en arbetsgemenskap. Ett arbete med en schysst lön är en förutsättning för att man ska kunna stå på egna ben och utvecklas till en självständig individ.
Ungdomsarbetslösheten är idag över 25 procent i Sverige, och ännu högre i Flens kommun. Arbetsförmedlingen räknar med att cirka 275 unga mellan 16-24 år står utanför arbetsmarknaden, vilket är ökning från förra året. Detta är helt ohållbart!
Samtidigt står Flens kommun inför problem att rekrytera personal de närmaste åren. Många av kommunens anställda kommer att gå i pension, och något måste göras för att fler yngre ska välja jobba i den kommunala verksamheten.
I Skellefteå har kommunen inrättat 85 så kallade traineeplatser. Man erbjuder unga människor 6 månaders anställning till avtalsenlig lön. En fjärdedel av tiden sätts av till utbildning. På så sätt ökar kommunens möjligheter att kunna rekrytera folk i framtiden.

  • Vänsterpartiet kommer att arbeta för att Flens kommun ska inrätta så kallade traineeplatser liknande det program man har i Skellefteå.

Bostad
Många unga väljer att flytta från Flen för att t.ex studera på annan ort. Det är bra och något vi ska vara glada över. Men för de som ändå väljer att bo kvar på hemmaplan är en egen lägenhet ett viktigt steg på vägen mot självständighet.
Problemet för de flesta ungdomar är att de inte har råd med dagens hyror. Hög ungdomarbetslöshet och alldeles för låga löner gör att det helt enkelt inte har råd, och därför står också många lägenheter tomma.
I Eskilstuna har man testat ett system med så kallade ungdomskontrakt, där ungdomar får halverad hyra på vissa lägenheter.  Det är något vi vill införa på försök även i Flens kommun.

  • Vänsterpartiet kommer att arbeta för att Flens Bostads AB ska erbjuda en del av sina tomma lägenheter till ungdomar för halverad hyra.

Skolan
En stor del av uppväxten tillbringar vi i skolan. Det är viktigt att trivas och att skolan kan ge en lugn miljö där man får möjlighet att utveckla sina talanger. Tyvärr har Flens kommun  länge haft problem med alldeles för låg lärartäthet och för stora barngrupper. I flera stora undersökningar har vi fått mycket dåliga placeringar och detta är något vi måste ändra på.
En annan fråga är skolmaten som betyder mycket, inte minst för studieresultaten. Vi vill ha fler tillagningskök, maten ska lagas där den ska ätas. Dessutom vill vi öka andelen ekologiskt och lokalt producerade livsmedel. Det är bättre för miljön, ger fler arbetstillfällen lokalt, minskar svinnet, ger fler nöjda kommuninnevånare (barn och ungdomar) och skulle dessutom bidra till att fler unga verkligen får möjlighet att ”lära för livet”.

  • Vänsterpartiet kommer att arbeta för ökad lärartäthet och mindre barngrupper.
  • Vi vill också satsa på fler tillagningskök och att öka andelen lokalt och ekologiskt producerade livsmedel.

Fritiden

Frågan om ett allaktivitetshus har dragits i långbänk och fastnat i de kommunala kvarnarna. Nu måste vi återföra frågan till dem det faktiskt berör. Föreningslivet, fritidsgårdarna och alla de unga och gamla som bara vill ha ett ställe att bedriva aktiviteter på. Huset måste inte vara tipp-topp renoverat och färdigt in i varje detalj. Det är bättre att flytta in en verksamhet i taget och låta de som ska använda lokalerna själva få vara med och ställa huset iordning. Då behöver det inte kosta ”skjortan” för kommunen. Det är dags att gå från ord till handling!
Flen är en kommun med många små tätorter och en vettig kollektivtrafik på kvällar och helger är nästan en förutsättning för att det ska fungera att bo på landsbygden. Det finns ingen möjlighet att ha all service på alla orter och just därför måste det fungera med busstrafiken. Man måste kunna ta sig till och från idrotts- och fritidsaktiviteter, man måste kunna delta i en studiecirkel, handla eller gå på biblioteket och inte minst hälsa på sina kompisar.

  • Vänsterpartiet kommer att arbeta för att frågan om ett allaktivitetshus får en snabb lösning.
  • Vi kommer också att arbeta för en vettig kollektivtrafik på kvällar och helger.

Rösta på vänsterpartiet!

Gör en insats i valrörelsen!

Bli medlem!

Av 0 310
%d bloggare gillar detta: