Var tog cheferna vägen?

Skämtteckning

Klicka för att förstora bilden

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Berglöv

Ang folkhälsoarbetet i Flen

Arbete för en bättre folkhälsa ska genomsyra allt arbete i Flens kommun och finnas som ett naturligt inslag i alla nämnder och förvaltningar.

På den politiska nivån finns ett folkhälsoråd, med representanter från samtliga partier, som har det övergripande ansvaret.  På tjänstemannanivå finns en folkhälsoberedning som ska samordna arbetet mellan de olika förvaltningarna.

Folkhälsoberedningen har, tillsammans med kommunens folkhälsoplanerare, ett mycket stort ansvar för att föra ut målen och ta fram och genomföra åtgärder som ligger i linje med de politikerna besluten. För att arbetet ska bli effektivt är det viktigt med samordning och samarbete mellan de olika förvaltningarna. Det vore därför naturligt att samtliga förvaltningschefer ingick i beredningen.

Jag läser nu i verksamhetsberättelsen för 2009 att folkhälsoberedningen från och med augusti 2009, endast består av tre personer. Förutom folkhälsoplaneraren utgörs den av chefen för Kultur- och fritidsförvaltningen och chefen för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Min fråga är därför:

Vilka är orsakerna till att övriga cheferna för Socialförvaltningen, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen samt Tekniska förvaltningen inte är representerade i folkhälsoberedningen?

Flen 100322

Lillemor Johansson
vänsterpartiet

Av 0 390
%d bloggare gillar detta: