Bläddra arkiven

23 mars, 2010

Höjda löner på vinsternas bekostnad

Ibland säger bilder mer än 1000 ord. Titta till exempel på den här grafen här bredvid, som visar utvecklingen i 15 EU-länder. En allt mindre del av det totala ekonomiska utrymmet går till löner (och en allt större del går alltså till vinster). [...]