Pulsen viktig för äldre i Flen

Pulsen viktig för äldre

Pulsen viktig för äldre

Efter mer än 10 år läggs nu busslinjen ”Pulsen” ned. Syftet med Pulsen har varit att erbjuda ett alternativ för sjukresor och därmed angöra vårdcentraler och lasarett. Men nu är det slut. Pulsen läggs ner, trots protester från pensionärsorganisationer och andra.

Med anledning av detta ställde vänsterpartiet en interpellation i fullmäktige om de kommunala konsekvenserna av nedläggningen.

—————————————–

Interpellation
till Socialnämndens ordförande

ang kommunala konsekvenser av nedläggning av Pulsen

Den 16 augusti slutade Pulsen att gå. Beslutet kom som en överraskning för väldigt många av våra äldre i Flen. Turerna ersätts av ordinarie busstrafik, men körs då inte längre mellan vårdcentraler och sjukhus.

Pulsen gjorde det enkel att ta sig till, framför allt, sjukhuset i Katrineholm. Den gick ända fram till sjukhuset utan byten, den var lätt att kliva upp på, hade gott om plats för rullatorer och det fanns en toalett ombord.

Vi vet att många äldre oroar sig för hur de nu ska ta sig till sjukhuset. De som bor på Orröområdet t ex – och där bor många av våra äldre i Flen – måste byta buss två gånger för att komma till Kullbergska. Det är naturligt att de oroar sig för bussbyten och eventuella förseningar som gör att de kanske inte hinner med den buss de ska byta till.

Många äldre och personer med funktionsnedsättningar har färdtjänst, och därmed rätt till sjukresor till närmaste sjukhus. Många av dem, som tidigare klarade av att åka med Pulsen, kommer med all sannolikhet att framöver välja sjukresor, med ökade kostnader för landstinget som följd.

Alla har dock inte färdtjänst. De är hänvisade till de många bussbytena för att komma fram. Detta är naturligtvis inga problem för den som är frisk. Men är man lite skröplig så kan det vara nog så besvärligt. Redan idag vittnar många om hur svårt och krångligt det är att få tillfälliga sjukresor beviljade. Dessutom ska Landstinget spara in ytterligare på sjukresorna, så vi kan räkna med än större svårigheter.

Alla resor med Pulsen var heller inte sjukresor. En hel del äldre tog Pulsen till Katrineholm eller Eskilstuna bara för att handla (jo, det händer att äldre personer också vill köpa sig lite nya kläder ibland.) Med Pulsen var det enkelt, för många var det nära, och som sagt – där fanns en toalett.

En rimlig gissning är att alla som är berättigade till färdtjänst i stället för att ta Pulsen till Eskilstuna eller Katrineholm i fortsättningen tar färdtjänst till Katrineholm. Det blir då en ökad kostnad för Flens kommun.

Utifrån ovanstående ställer vi oss följande frågor:

  • Hur bedömer landstinget respektive Flens kommun att beslutet påverkar brukarna?
  • På vilket sätt har pensionärsorganisationerna fått ge sina synpunkter innan beslutet fattades? Vad sa dessa organisationer?
  • Vilka diskussioner har landstinget fört med Flens kommun angående konsekvenserna?
  • Hur stor besparing räknar landstinget med att göra på indragningen av Pulsen (eftersom turerna till stor del ersätts av reguljär trafik är det bara svängen förbi sjukhus och vårdcentraler som kan vara en besparing).
  • Hur mycket beräknas sjukresorna att öka?
  • I vilken utsträckning kan indragningen av Pulsen tänkas påverka kommunens kostnader för färdtjänst?

Jag är medveten om att flera av frågorna inte är möjliga för socialnämndens ordförande att svara på då dessa berör landstingets verksamhet. Jag har dock valt att ta med dem i texten för att belysa hela problematiken.

Min önskan är därför

att få svar på de av ovanstående frågor som berör kommunens verksamhet

Flen 090826
Lillemor Johansson
vänsterpartiet

Av 0 649
%d bloggare gillar detta: