Fixar-Malte blir kvar!

Vänstern föreslog att fixarmalte ska bli kvar

Vänstern föreslog att fixarmalte ska bli kvar

Vänsterpartiet fick faktiskt gehör för några av sina förslag. Fixar-Malte blir kvar och kommunen ska undersöka möjligheterna att anställa en energi- och klimatrådgivare och gå över till fria programvaror i datorerna, så kallad open source.

Fixar-Malte är en tjänst som snabbt blivit populär bland våra äldre. För den som har svårt att byta gardiner och glödlampor har Fixar-Malte varit en räddare i nöden, något som minskat fallskadorna. Så när det nyligen blev känt att tjänsten skulle dras in, så protesterade pensionärsorganisationerna.

Vänsterpartiet föreslog att tjänsten skulle permanentas och att socialnämnden skulle få drygt femhundratusen för att täcka kostnaderna. Majoriteten beslutade att tjänsten skulle vara kvar, men tyvärr fick socialnämnden inte de pengar som behövs.

Är opensource detsamma som kommunism?

"Den som gör något gratis för andra är kommunist"???

Vänsterpartiet föreslog också att kommunen ska undersöka vilka verksamheter som kan gå över till fria programvaror i datorerna. Det ledde till en lite lustig invändning från Andreas Wiberg (kd). Han menade att om syftet bara var att spara kommunens pengar så var det okej, men om syftet var att ta ställning för fri programvara och mot kommersiell programvara, så ville han avslå det hela. (Hur var det nu Karl-Bertil Jonssons pappa sa… ”den som gör något gratis för andra är kommunist!”.) Nåja, fullmäktige enades till slut om att bifalla förslaget.

Vänsterpartiet föreslog också att kommunen ska anställa en energi- och klimatrådgivare på heltid. Det är en tjänst inte kostar särskilt mycket på grund av att man kan få statligt stöd till verksamheten. Dessutom kan man spara in en hel del genom minska energikostnader. Fullmäktige beslutade att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka förutsättningarna för detta.

Av 0 420
%d bloggare gillar detta: