Bläddra arkiven

30 oktober, 2008

Fixar-Malte blir kvar!

Vänsterpartiet fick faktiskt gehör för några av sina förslag. Fixar-Malte blir kvar och kommunen ska undersöka möjligheterna att anställa en energi- och klimatrådgivare och gå över till fria programvaror i datorerna, så kallad open source. [...]

Högerpolitiken är hotet

Det sägs att det här är en svag budget. Den ger nämligen inget ekonomiskt överskott. Jag kan naturligtvis hålla med om att det hade varit trevligare med en större marginal, men absolut inte till priset av personalnedskärningar och försämrad [...]