Bläddra arkiven

1 februari, 2008

Nej till trygghetsboende

Vänsterpartiet vill ha ett trygghetsboende i Flens kommun. Många människor vill komma till någon form av gemensamt boende när de blir äldre. Idag finns bara den möjligheten för den som är riktigt dålig och inte alls klarar sig själv. Men [...]

Nu ska alla kunna delta!

Nu ska alla möten som kommunen anordnar, hållas i lokaler som är tillgängliga för de inbjudna, så att alla kan delta på så lika villkor som möjligt. Det beslutade fullmäktige efter en motion från Vänsterpartiet. –    I måndags hände det [...]

Ingen fart på Flens politiker

Ja, det är sant. På torsdagens kommunfullmäktige beslutade politikerna att de inte alls ville sätta lite fart på sig själva. Frågan diskuterades i samband med en motion om att inrätta ett ungdomsråd. Diskussionen kom att handla om hur vi [...]