Vänd trenden i Flen! Satsa på miljö- och energiteknik!

Den senaste månaden har klimatfrågorna fått oerhörd uppmärksamhet. Alla talar nu om vikten av att ligga i fronten när det gäller miljö- och energiteknik. Och det intressanta är att även näringslivet på allvar har börjat se de här frågorna som viktiga. Om inte annat så inser de flesta att detta är viktigt för de egna affärerna.

  • Volvochefen kräver skattebefrielse för biobränslen.
  • IKEA ska minska sin energiförbrukning med 25 procent.
  • SAS börjar med ”gröna landningar” och forskar på nya bränslen med mindre klimatpåverkan.
  • Veckans affärer har nyligen släppt ett helt temanummer om den ”gröna kapitalismen”. De skriver: ”Trodde du att miljön var en moralfråga? Glöm det. Nu handlar det om pengar.” (Se bifogade utdrag ur tidningen.)

För några månader sedan, när miljöfrågorna inte alls var lika uppmärksammade som nu, presenterade exportrådet en rapport. Där räknade man med att miljöteknikexporten ska fortsätta att växa med i genomsnitt åtta procent per år, och 2004 var tillväxten hela 15 procent. I kronor räknat handlade det om 25 miljarder kronor. Alltså flera gånger högre än tillväxten i övriga delar av ekonomin. Men dessa siffror är som sagt några månader gamla. Det finns goda skäl att anta att tillväxten inom detta område kommer att öka ytterligare.

Vänsterpartiet i Flen har under drygt 10 års tid drivit förslaget att Flens kommun bör satsa på Miljö- och energiteknik. Vi har hävdat att detta är en framtidsbransch, att det är här en stor del av framtidens arbetstillfällen kommer att finnas.

Vi har föreslagit att man ska profilera gymnasieskolan mot detta område. Dels därför att många ungdomar är intresserade av miljöfrågorna. Dels därför att efterfrågan av arbetskraft med kunskaper på området, kommer att öka dramatiskt. Vi tror dessutom att detta skulle vara ett sätt att underlätta rekryteringen till vår gymnasieskola. En sådan profil skulle också gå bra ihop med entreprenörsinriktningen.

Vi vill också att kommunens näringslivsarbete medvetet ska inriktas på miljö-och energiteknik. Ett bra sätt att börja vore att göra en kartläggning av vilka näringsidkare i kommunen som idag har verksamhet – eller som kan utveckla verksamhet – inom miljö- och energitekniksektorn. Ta upp en diskussion med dessa om vad som krävs för att utveckla verksamheten i denna riktning och vad kommunen kan göra.

Vi har också föreslagit att man ska utveckla samarbete med högskolan och att man ska göra extra ansträngningar för att locka hit nya företag med denna inriktning. Exakt hur detta arbete ska läggas upp måste naturligtvis diskuteras, men det är väl lämpligt att ta med det i en reviderad näringslivsstrategi.

Flens kommun har de senaste åren förlorat hundratals arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin. Det är verkligen hög tid att på allvar börja bedriva en aktiv näringspolitik, och kan vi kombinera detta med aktiva åtgärder för vår miljö, så har vi formulerat en politik för framtiden.

I temanumret från Veckans Affärer kan man bland annat läsa följande: ”Om svenska företag börjar omställningen i tid, så kan det skapa konkurrensfördelar”. Vad säger detta oss som kommun..?

Vänsterpartiet föreslår att fullmäktige ska besluta:

att uppdra till BU-förvaltningen att utarbeta ett förslag på en ny gymnasieutbildning med inriktning på miljö- och energiteknik;

att uppdraget ska redovisas för fullmäktige under våren 2007

att uppdra till näringslivskontoret att genomföra en inventering av vilka näringsidkare i kommunen som idag har verksamhet – eller som kan utveckla verksamhet – inom miljö- och energitekniksektorn.

attuppdra till näringslivskontoret att initiera en diskussion med politiker, näringsliv och fackföreningar om hur en näringslivsstrategi med fokus på miljö- och energiteknik skulle kunna utformas.

Flen den 30 november 2006
Kaj Johansson (v)
Lillemor Johansson (v)
Martin Degerman (v)

Bilaga:
Hela motionen, inklusive bilagda artiklar från Veckans Affärer. Laddas ner som pdf-dokument.

Av 0 548
%d bloggare gillar detta: