Flens kommun måste ge bidrag till kvinnojourerna

Först av allt vill vi dela ut beröm. Äntligen ser det ut som om Flens kommun ska få en kvinnofridsplan. Förslaget, som tagits fram i samverkan med alla politiska partier, innehåller många bra åtgärder.

Både kvinnor och barn som utsätts för våld ska få stöd, oavsett vilken tid på dygnet det är. Det ska vara lätt att få reda på vilken hjälp som finns. Kunskaperna om våld mot kvinnor ska öka inom hela kommunen. Och män som slår ska erbjudas hjälp för att sluta med sin misshandel.

Det är alltihop bra förslag. Men vi vill peka på två områden där arbetet måste utvecklas. Det första gäller stödet till kvinnojourerna. Det andra handlar om vikten av att stärka unga tjejer.

Kvinnojourerna gör ett ovärderligt arbete. Deras styrka ligger i att de är skapade av kvinnor och för kvinnors behov. De är en frizon där ingen ifrågasätter kvinnors och barns upplevelser av våld. Men trots jourernas erfarenheter och kunskaper om mäns våld mot kvinnor lever de fortfarande under osäkra ekonomiska förhållanden.

Flens kommun betalar idag inget verksamhetsbidrag till de kvinnojourer som finns i vår närhet – i Eskilstuna och i Katrineholm (däremot betalar kommunen vid de tillfällen man skickar kvinnor dit). Frågan utreds just nu av kommunstyrelsen. För vår del ser vi det som självklart att kommunen ska betala ett verksamhetsbidrag. Kvinnojourerna måste ha en stabil ekonomisk grund att stå på.

Vi vill också att kommunen inför feministiskt självförsvar som tillval i gymnasieskolan. Feministiskt självförsvar är en metod för att stärka tjejers och kvinnors självförtroende, att lära sig sätta värde på sig själv och att våga och kunna ta sig ur en hotfull situation. Det kvinnorna lär sig är att använda sin röst för att värja sig mot hot och glåpord, att sätta gränser med kroppsspråket och enkla fysiska självförsvarstekniker för att kunna slå sig fri om man blir angripen.

Våld mot kvinnor är ingen marginell företeelse. En stor del av svenska kvinnor har någon gång utsatts för våld från en man. Men det är inte bara det direkta våldet som drabbar kvinnor. Vardagsrädslan, att ständigt förhålla sig till risken att utsättas för våld eller övergrepp, begränsar kvinnors frihet. Att byta trottoar, att ta en annan väg, att hålla nycklarna i handen, att inte ta den där joggingturen om man är ensam.

Ytterst handlar det om demokrati och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

Angela Danielsson
Lillemor Johanson
Marica Sundvall
Medlemmar i vänsterpartiet i Flen

Av 0 462
%d bloggare gillar detta: