Bläddra arkiven

27 mars, 2006

Bättre stöd för barn till missbrukare

Flera hundra barn i Flens Kommun lever i familjer där en eller båda föräldrarna missbrukar alkohol eller andra droger. Troligen rör det sig om närmare 500 barn. En del av barnens föräldrar klarar sin föräldraroll hyggligt, andra betydligt sämre. [...]