Använd kommunens ”konsumentmakt” för ett tillgängligare Flen

Enligt den nationella handlingsplanen för handikappolitiken ska alla offentliga miljöer vara tillgängliga senast år 2010. Tiden fram till 2010 är tänkt att användas för förberedelser i de fall där det inte finns en omedelbar och enkel lösning. Det är inte meningen att man ska slå sig till ro och börja jobba med frågan först 2010. Enklare åtgärder som dörröppnare och liknande ska åtgärdas utan dröjsmål. Hissen i det ena huset kan installeras 2007 och i det andra 2008 – men poängen är att allt ska vara klart till 2010.

Flens kommun har på olika sätt påbörjat arbetet även om det finns mycket kvar att göra och man kunde önska att det skulle gå fortare. Det är bra, men i den här motionen vill jag ta upp vad kommunen kan göra för att på olika sätt verka för att privata fastighetsägare och näringsidkare drar sitt strå till stacken.

Kommunens olika förvaltningar och bolag ordnar varje år mängder av konferenser och sammandragningar av olika slag där man anlitar privata näringsidkare. Ofta handlar det om konferensanläggningar och restauranger.

Av egen erfarenhet vet jag att det är många av dessa anläggningar som har väldigt mycket kvar att göra när det gäller tillgängligheten för rörelsehindrade. Det är naturligtvis inte acceptabelt att kommunen ordnar konferenser där en av de förtroendevalda knappt kan komma in.

För att komma tillrätta med de här problemen bör kommunen utnyttja sin makt som stor upphandlare. Klargör att hela kommunkoncernen fortsättningsvis bara kommer att anlita konferensarrangörer som kan erbjuda en helt tillgänglig miljö. Engagera handikapprörelsen och besök anläggningarna och gå tillsammans med föreståndare igenom vad som behöver åtgärdas. Följ upp åtgärderna och se sedan till att hela kommunkoncernen endast anlitar de som lever upp till tillgänglighetsmålen.

Jag föreslår att fullmäktige beslutar

att uttala att flens kommun med alla dess förvaltningar och bolag endast ska anlita konferensanläggningar och restauranger som lever upp till målen om tillgänglighet.
att uppdra till kommunstyrelsen att utforma de praktiska detaljerna och följa upp att beslutet får avsedd effekt.

Flen den 10 juni 2005
Kaj Johansson (v)
Av 0 502
%d bloggare gillar detta: