”Ingen prostitution i Flens kommun”

På internationella kvinnodagen, 8 mars, lade Vänsterpartiet en motion i kommunfullmäktige där man begär en kartläggning av prostitutionen i Flens kommun.

Vid fullmäktige i november besvarades motionen med att varken polis eller socialförvaltning har fått några indikationer på att det förekommer prostitution i kommunen, men att om man skulle få reda på något sånt så kommer man naturligtvis att vidta åtgärder.

På länsnivå bedriver dock polisen ett projekt med just kartläggning av prostitutionen i hela länet. Där är man lite frågande till att Flens kommun skulle vara helt befriat från sådan verksamhet, och man betonar samtidigt att man gärna ser ett samarbete med kommunerna i länet kring de här frågorna.

Vänsterpartiet får återkomma i frågan.

Läs motionen.

Av 0 379
%d bloggare gillar detta: