Drogpolitiskt program för kommunen

Äntligen har Flens kommun ett drogpolitiskt program. Efter en motion från Vänsterpartiet och ett års gemensamt arbete över partigränserna beslutade kommunfullmäktige att anta programmet.

I målsättningarna står bl a att kommunen vill höja debutåldern för alkohol och tobak, minska på det totala drickandet och motverka nyrekryteringen av högkonsumenter.
Förebyggande arbete
En stor del av det drogförebyggande arbetet riktar in sig på att utbilda och stödja föräldrar och att tidigt uppmärksamma barn som behöver extra hjälp och stöd. En bra skolmiljö och vettiga fritidsaktiviteter är viktigt för att stärka barnen och därmed deras självkänsla och förmåga att stå emot droger.

Årliga åtgärdsprogram
En särskild droggrupp ska ha ansvar för att det drogförebyggande arbetet verkligen genomförs. I gruppen ska ingå både tjänstemän från olika delar av kommunen och personer från ideella föreningar. Gruppen ska varje år ta fram ett konkret åtgärdsprogram och genomför rådslag med alla intresserade.

Alkoholfri representation
All kommunal representation ska vara alkoholfri. Det betyder att vare sig politiker eller tjänstemän kan köpa eller bjuda på alkohol för skattebetalarnas pengar. En bra markering, tyckte en majoritet av fullmäktige och röstade igenom förslaget. (Bara moderaterna och centerparitet vill ha kvar möjligheten att bjuda på alkohol.)

Av 0 385
%d bloggare gillar detta: