SJ:s kortsiktiga tänkande drabbar sörmlänningar

SJ:s försämringar av tågtrafiken i Sörmland är oacceptabla. Färre tågstopp i vårt län leder till att fler människor väljer bilen i stället för tåget.

Det är en utveckling som går stick i stäv med regeringens egna miljömål.
Redan den första april försvinner en del tågavgångar från den Sörmländska tidtabellen, men det är framför allt till sommaren som vi får se de stora försämringarna. Samtidigt aviserar SJ att också höstens tidtabell innehåller färre tåg än tidigare.

Många av försämringarna drabbar de som reser på kvällar och helger, men även pendlarna kommer att känna av nedskärningarna. Försämringar görs på alla tågsträckor i länet, och drabbar resenärer från både Eskilstuna/Strängnäs, från Vingåker/Katrineholm/Flen och från Nyköping/Vagnhärad.

SJ hänvisar till en svår ekonomiskt situation och statens krav på att företaget ska leverera en vinst. Samtidigt gör staten stora investeringar i järnvägarna och här i Sörmland kommer helt nya tåg att trafikera Svealandsbanan.

Nya järnvägståg men färre tågstopp alltså. Det staten ger med ena handen det tar den tillbaka med den andra.

Detta är inte rimligt. En satsning på järnvägstrafiken måste vara konsekvent. Det måste finnas både järnvägsspår, tågvagnar och generösa avgångstider. SJ:s lönsamhet kan inte mätas med snäva företagsekonomiska mått. Det som är företagsmässigt lönsamt är inte nödvändigtvis bäst för samhällsekonomin.

Dagens omfattande vägtrafik orsakar en rad miljöproblem, som klimatförändringar, luftföroreningar, övergödning, buller, markförstöring och minskad biologisk mångfald.

Sett i ett internationellt perspektiv har vi de senaste åren haft översvämningar, torka och orkaner som varit mer kraftfulla än tidigare. Rekord efter rekord har slagits. Den gångna sommaren i Europa lär ha varit den varmaste på 500 år.

Det är mycket sannolikt att de extrema väderleksförhållandena beror på den mänskligt orsakade växthuseffekten. SJ har en viktig roll i ett miljövänligt trafiksystem.

Järnvägen är vårt mest miljövänliga transportmedel. När det gäller naturresurser kan en järnvägstransport vara upp till hundra gånger effektivare jämfört med en vägtransport.

Järnvägen är också totalt överlägsen både biltrafik och flyg när det gäller säkerhet. Nollvisionen är uppnådd inom tågtrafiken. Få människor oroar sig över järnvägsolyckor, däremot orsakar vägtrafiken ständig oro hos tusentals människor och dagligen dör någon på våra vägar.

Vi måste ställa om vårt transportsystem. För det krävs en välutbyggd järnväg, med gott om avgångar och rimliga priser. God miljö och regionala hänsyn måste vara viktigare än marknadsanpassning och kortsiktig vinstjakt.

Tommy Hamberg, Eskilstuna
Kerstin Soläng, Flen
Elina Linna, Nyköping

samtliga ledamöter i vänsterpartiets distriktsstyrelse i Sörmland

Av 0 240
%d bloggare gillar detta: