Inför flextid för kommunfullmäktige

Vänsterpartiet i Flen föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska införa flexibla mötestider. En sådan åtgärd skulle göra det lättare för människor som inte kan passa tiden att delta i kommunfullmäktiges arbete.
-Det är en demokratifråga, säger Vänsterpartiets ordförande Lillemor Johanson.

Alla människor ska ha samma rätt och möjlighet att delta i det politiska beslutsfattandet.

Motionärerna ger flera exempel på medborgare som i dagens läge är utestängda från den demokratiska processen. Tidsoptimister, folk som har svårt att hitta, den som inte kan läsa rätt på kallelsen eller helt vanliga slarvar som inte kan passa tiden.

-Det skulle underlätta betydligt för dessa om man kunde komma och gå lite som man ville på fullmäktiges möten, säger Lillemor Johanson.

-Flextid helt enkelt, som på en vanlig arbetsplast.

Vän av ordning frågar sig om det går att fatta några beslut när alla ledamöter kommer och går lite som de vill.

-Det där är en detaljfråga, svarar Lillemor Johanson lugnt. Jag har fullt förtroende för att vår förträfflige kanslichef hittar en bra lösning på det problemet.

En svårare nöt att knäcka är dock att fullmäktiges ledamöter inte längre kommer att lyssna till hela debatten. Det skulle kunna vara ett problem, eftersom just debatt, samtal och att lyssna till varandra är en grundbult i politiskt beslutsfattande. Men inte heller det oroar Lillemor Johanson.

-Du ska veta, säger hon, att i fullmäktige lyssnar var och en mest på sig själv. Och det får vi nog förutsätta att man är där när man själv talar. Ja, det borde faktiskt vara ett krav.

Kritiker har hävdat att vänsterpartiets motion har tillkommit bara för att vänsterpartisterna själva har svårt med tidspassningen. Den frågan vill Lillemor Johanson inte kommentera, däremot säger hon.

-Vi är inget elitparti av perfekta människor utan ett brett vänsterparti som samlar allt slags folk. Hos oss ryms både den som kan passa tiden, och den som konstant kommer för sent. Men alla har rätt att delta i den demokratiska processen.

Motionen, som lämnas in under torsdagen, är bara den första åtgärden i en radikal förnyelse av kommunfullmäktiges arbetsmetoder.

Av 0 328
%d bloggare gillar detta: