Nej till allt från vänster

”Vi måste hålla på våra principer”, viskade Ingemar Virsén, kd, till sina partikamrater, äntrade talarstolen och yrkade avslag på Vänsterparitets förslag, samtidigt som han uttryckte att ”det är bra om nämnden genomför förslaget ändå”.
Han följdes av Yvonne Nilsson-Gauffin, A2, som även hon yrkade avslag, och ändå lovade att ”jag tar med mig uppdraget till nämnden”.

En stund senare var det Lotta Finstorp, m, som meddelade att ”jag delar Kajs åsikt men jag yrkar avslag på hans förslag”. Och så instämde Lars Falk, A2, i Lottas avslagsyrkande, trots ”att vi alla är överens”.

Slutligen meddelade Berit Hyllbrant att hon precis som Vänsterpartiet ”tycker att vi ska fråga ungdomarna”, men trots det röstade nej till Vänsterpartiets förslag att fråga ungdomarna.

Principfast var ordet. Frågan är vilken princip borgarna egentligen har. Att alltid, oavsett vad de tycker om förslagen, rösta nej om förslaget kommer från Vänsterpartiet.

Riktigt lika principfasta var dock inte vi vänsterpartister. Vi röstade för en motion som lagts av en centerpartist, bara för att vi tyckte den var bra. Men borgarna höll fast vid sin princip; ”Allt som vänsterpartiet röstar för, det röstar vi borgare emot.” Så till och med den motionen fick avslag.

Av 0 373
%d bloggare gillar detta: