Mångfaldsutbildning för personalen

Flen kommun har antagit ett integrationspolitiskt program. I det programmet finns bland annat angivet att personalen ska känna sig säkra i sina yrkesroll i mötet med invandrarbarn och deras föräldrar.
För att förstärka det arbetet föreslår vänsterpartiet att Barn- och utbildningsnämnden erbjuder alla sina anställda en Mångfaldsutbildning. Utbildningen skulle kunna genomföras i samarbete med Kompetenscentrum.

Eftersom vi tror att behovet finns även inom de övriga förvaltningarna är det lämpligt att BU-förvaltningen söker samarbete med dessa kring utbildningen.

Vänsterpartiet föreslår

att BU-förvaltningen erbjuder alla sina anställda en Mångfaldsutbildning

att utbildningen fokuserar på att dels ge deltagarna kunskap om den kulturbakgrund de stora invandrargrupperna i Flens kommun representerar, dels utnyttjar deltagarnas egna erfarenheter och idéer i syfte att åstadkomma fler mötesplatser/mötestillfällen i kommunen mellan infödd svenska och människor med annan bakgrund

att de resurser som redan finns i kommunen, t ex invandrarföreningar, utnyttjas vid planeringen och genomförande av utbildningen

att BU-förvaltningen söker samarbete med andra förvaltningar i kommunen för att genomföra utbildningen

Flen 031113


Staffan Jonsson

vänsterpartiet

Av 0 440
%d bloggare gillar detta: