Högriskprojekt inget för kommunen

Från Vänsterpartiets sida reserverar vi oss mot kommunfullmäktiges beslut att köpa Daxdoor-tomten.

Vi anser att affären är ett högriskprojekt som en kommun med skral ekonomi inte ska ägna sig åt. Vi kan aldrig ställa upp på att man å ena sidan gör kraftiga nedskärningar på barn och gamla, och skjuter nödvändiga investeringar i t.ex. söderskolan framför sig, samtidigt som man å andra sidan satsar på ett projekt att erbjuda lyxiga sjötomter åt rika stockholmare.
Reservation mot fullmäktiges beslut att köpa Daxdoor tomten

Vi sätter också stora frågetecken för 1) om projektet verkligen håller ekonomiskt, 2) om Länsstyrelsen och Naturvårdsverket verkligen kommer att godkänna inskränkningarna i strandskyddet, och 3) varför man inte förhandlar klart med åkeriet innan markköpet klubbas igenom.

Vi anser också att ärendet har hanterats på ett otroligt klantigt sätt. Kommunen har till företaget gjort utfästelser som man inte haft grund för. Ansvarig för detta är kommunstyrelsens ordförande Lotta Finstorp och den borgerliga majoritet som styr kommunen. Det har lett till att kommunfullmäktige i praktiken blivit överspelat.

En stor del av kommunfullmäktiges ledamöter kände sig tvingade att stödja affären av helt andra skäl än själva markköpet. Den kommunala demokratin har lidit skada och detta är något vi tycker är mycket allvarligt.

Flen 031006
Lisa Molin
Kaj Johansson
Martin Degerman

Av 0 379
%d bloggare gillar detta: